ربات پیامرسان

@eblissharbot

کانال تلگرام

@ashraroffical

ایمیل

eblisshar@yahoo.com info@ashrar-tm.org

تلگرام شخصی

@v_admin_ashrar_v